Vecka 17 Ekonomiska rapporter och nyckeltal

Hej!

Jag hoppas att arbetet med Era övningsuppgifter berättande bokslut med periodiseringar går enligt planerna. Nästa vecka kommer vi att gå in på nästa moment som berör att sammanställa ett bokslut till en ekonomisk rapport och beräkna olika nyckeltal.

Ekonomiska rapporter och nyckeltal

Jag har förberett en inspelad presentation för momentet om ekonomiska rapporter som finns att ladda ner här. Vi kommer även att gå igenom en presentation om att upprätta olika nyckeltal som finns att ladda ner här. Jag har även sammanställt en lathund för att kunna beräkna olika nyckeltal.

Vi kommer att göra ett antal olika övningsuppgifter för att träna på att upprätta olika ekonomiska rapporter samt att göra ekonomiska analyser utifrån innehållet i ett bokslut eller årsredovisning.

Ni kommer att få göra en ett prov som en sista examination i kursen där ska genomföra en fördjupningsuppgift och bokföra ett antal verifikationer, upprätta ett bokslut, sammanställa en balans- och resultaträkning samt beräkna företagets nyckeltal.

Mer information kommer inom kort!