Vecka 15 Från Bokföring till Bokslut

Hej!

Då var det dags att påbörja nästa moment som är bokslutet. Vi kommer att fortsätta att arbeta med löpande bokföring, men vi kommer även att gå över till att upprätta ett förenklat bokslut, bokslut och en årsredovisning. Momentet ingår i kursen Företagsekonomi 1 & 2 samt Redovisning 1.

Förenklat bokslut

Vi kommer att börja med att lära oss att upprätta ett förenklat bokslut. Ni hittar en inspelad presentation här som även går att ladda ner i PDF-format. Till detta har jag sedan gjort en rad olika övningsuppgifter för att Ni ska kunna träna på att upprätta ett förenklat bokslut med ett antal omföringar. Till detta behöver ha tillgång till en mall för dagbokföring och en bokslutstablå.

Bokslut med periodiseringar

Vi kommer sedan att gå vidare med att lära oss att upprätta ett bokslut med olika periodiseringar av inventarier, varulager, interim fodringar och interimsskulder. Ni hittar en inspelad presentation om momentet här och som går att ladda ner i PDF-format här. Jag har även skapat ett antal övningsuppgifter till Er för att Ni ska kunna träna på att kontera olika ett bokslut med periodiseringar.

Bokslut med dator

Vi kommer efter detta att upprätta konteringar i VISMA eEekonomi och sedan gå vidare med att genomföra en årsavstämning i samband med att upprätta ett förenklat bokslut för olika företag. Här ingår att sammanfatta samtliga delar av Era kunskaper i bokföring och bokslut på ett prov som Ni gör i VISMA eEkonomi. Mer information om detta kommer inom kort!

Väl mött!

Mvh Daniel Nordström