Halvtidsutvärdering av kursen

Hej!

Jag skulle uppskatta om ni tog tre minuter och besvarade halvtidsutvärderingen för kursen. Era tankar och intryck är viktiga för att jag så långt som möjligt ska kunna utveckla min undervisning utifrån era behov och önskemål. Alla svar och kommentarer kommer att redovisas öppet! Stort tack på förhand!

Klicka här för att komma till utvärderingen

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning Daniel Nordström