Vecka 10 Grundläggande bokföring

Hej!

Välkomna till momentet grundläggande bokföring som ingår kursen Företagsekonomi 1 samt Redovisning 1. Till momentet har jag skapat en lathund som sammanfattar hela momentet och ett tillhörande kunskapstest.

Företagsekonomi 1 (Grundläggande bokföring)

Momentet omfattar kapital sex i boken. För att kunna jobba med de olika övningarna i övningsbanken behöver Ni en kontoplan och tillgång till konteringsrutor för att träna på de olika övningsuppgifterna. I momentet grundläggande bokföring ingår 1. bokföringens grunder, 2. Kontoplanens uppbyggnad, 3. Bokföring på balanskonton, 4. bokföring på resultatkonton och 5. Bokföring av moms.

I momentet ingår följande delar:

  • Redovisningens-/bokföringens grunder och kontoplanens uppbyggnad
  • Bokföring på balans- och resultatkonton
  • Bokföring av försäljning-/inköpsmoms samt momsredovisning i en mervärdesskattedeklaration
  • Kontering av personalkostnader samt löneredovisning i arbetsgivardeklaration

Företagsekonomi 2 (Löpande bokföring)

Momentet ingår i kursen Företagsekonomi 2 och Redovisning 1 omfattar kapitel 22 i boken. Till momentet har jag gjort en inspelad presentation som finns att ladda ner här. Jag har även skapat övningsuppgifter med ett facit som ni kan ladda ner här. Det finns även tillhörande övningsuppgifter för löpande bokföring av sex olika företag med tillhörande facit.

I momentet ingår följande moment

  • Löpande bokföring av försäljnings- och inköpsmoms
  • Löpande bokföring kreditfakturor till kunder och leverantörer
  • Löpande bokföring av olika avskrivningar
  • Löpande bokföring av kursdifferenser (valutavinster-/förluster)
  • Löpande bokföring av moms till/från utlandet (innan-/utanför EU)

Följande deadlines gäller

Datum          Aktivitet      

13/3               Övningsbanken för grundläggande bokföring (FEK 1, Redovisning 1)

15/3               Eget arbete, Övningsbanken i löpande bokföring (FEK 2, Redovisning 1)

20/3               Repetition inför prov i grundläggande bokföring

22/3               Prov i grundläggande bokföring (fortsatt arbete med löpande bokföring)

27/3               Jag fyller år, det firar vi med prov i löpande bokföring =)

29/3               Introduktion av databokföring (Visma Eekonomi)

Väl mött!