Vecka 9 Skatter och avgifter

Hej!

Välkomna till ett nytt moment i kursen Redovisning 1 och Företagsekonomi. Momentet skatter och avgifter handlar om ekonomiska beräkningar av moms (mervärdesskatt), arbetsgivaravgifter (lagstadgade sociala avgifter) och personalens källskatt etc. Här hittar Ni en inspelad presentation för momentet och som går att ladda ner här.

Ni kommer lära Er att fylla i vissa blanketter, däribland arbetsgivardeklaration, mervärdesskattedeklaration samt att göra en skatte- och avgiftsanmälan. Det finns en rad olika övningsuppgifter på hemsidan som Ni kan använda Er utav för att träna på att göra beräkningar av företagets skatter och avgifter.

De individuella uppgifterna för momentet skatter och avgifter handlar om att Ni ska göra en skatte- och avgiftsanmälan för Ert företag. Redovisa Er försäljnings- och inköpsmoms i en mervärdesskattedeklaration samt personalskatt och arbetsgivaravgifter i en arbetsgivardeklaration.

Lycka till!

Mvh Daniel Nordström