Vecka 6 Affärsplanering

Hej!

Vi har i kursen ett moment som heter affärsplanering där Ni ska upprätta en affärsplan för Ert företag. Det är ett obligatoriskt moment inom kurserna Företagsekonomi samt att Ni även kommer att kunna tillgodogöra Er kursen Entreprenörskap och företagande,100 poäng genom att skria en affärsplan. Ni hittar en kort inspelad presentation här och som Ni kan ladda ner här.

Affärsplanen är ett dokument där Ni ska presentera Era företagsplaner för banken, rådgivare, investerare eller andra intressenter. I affärsplanen visar Ni Era potentiella marknadsförutsättningar, hur Ni ska driva företaget och hur ekonomin ska utvecklas. Här hittar Ni några exempel på affärsplaner och ytterligare en inspelad presentation om en affärsplan.

Er uppgift är att genomföra en förstudie som Ni ska lämna in innan Ni kan börja skriva på Er affärsplan. Förstudien är ett dokument för att besvara frågorna Varför? Vad? Vem? Hur? och När? Efter att Er förstudie är godkänd så kan Ni börja skriva Er affärsplan utifrån mallen. Ni har gjort cirka halva affärsplanen redan och vi kommer under veckorna att gå igenom resterande delar på ett översiktligt sätt. Era affärsplaner ska lämnas in skriftligt och Ni ska sedan göra en affärsmässig muntlig företagspresentation.

Till Er hjälp så har jag sammanfattat ALIMS och Nyföretagarcentrums mallar för att skriva affärsplaner. Så om Ni fastnar och inte vet vad Ni ska skriva kan Ni använda Er utav mallarna för att fylla på med relevant information.

Stort lycka till med Era affärsplaner!

Mvh

En stolt lärare till grymma ekonomistudenter