Om ekonomi– och redovisningsassistents utbildningen

Om utbildningen

Ladda-ner-information-om-utbildningen-har

Utbildningen ger dig möjligheter att arbeta som ekonomi-/redovisningsassistent och löneadministratör inom privat- och offentlig sektor. Du får grundläggande kunskaper om att arbeta med ekonomi, administration samt redovisning och beskattning. I utbildningen får du kunskaper om budgetering, bokföring och bokslut samt för att upprätta olika ekonomiska kalkyler och rapporter. I utbildningen ingår även de praktiska grunderna i att arbeta med bokförings-/fakturerings- och löner i VISMA SPCS/Administration som uteslutande används av små-och medelstora företag. I utbildningen varvas teoretiska genomgångar med praktiskt arbete, studiebesök, gästföreläsningar och här ingår även fyra veckors arbetsplatsförlagt lärande (praktik).

Studietakt                  Kurslängd                       Kursdagar

Heltid, 100 %             40 veckor                         Måndagar 08:30-16:00

CSN berättigad         Uppstart 13/1 2017         Onsdagar 08:30-16:00

Efter kursen

Efter avslutad utbildning finns möjlighet att läsa vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet alternativt arbeta som ekonomiassistent, redovisningsassistent eller löneadministratör inom privat- och offentlig sektor. Det innebär att du på ett självständigt sätt kan arbeta med lättare ekonomiuppgifter på ett mindre företag eller en ekonomiavdelning inom en större verksamhet. Genom internutbildningar finns sedan möjlighet till kompetensutveckling för att fördjupa dina kunskaper inom ekonomiområdet.

Kursintyg och betyg

Samtliga deltagare som fullföljer utbildningen erhåller ett kursintyg på att man fullgjort sina studier tillsammans med ett samlat betygsdokument, på de kurser som utbildningen omfattar.

Kurser

Företagsekonomi 1, 100p                             Företagsekonomi 2, 100p

Administration 1, 100p                                   Redovisning 2, 100p

Information och kommunikation 1, 100p     Personaladministration, 100p

Redovisning 1, 100p                                      Företagsekonomi specialisering, 100p

Kursinnehåll

Företagsekonomi                        Bokföring                                         Bokslut

Starta företag                                Bokföringens grunder                    Bokslutstekniker

Företagsformer                             Baskontoplanen                             Skatter och avgifter

Kalkylering                                     Löpande bokföring                        Periodiseringar

Budgetering                                   Fakturering                                     Redovisningssystem

Prissättningsmodeller                 Leverantörs- och kundreskontra  Ekonomiska rapporter

Affärsjuridik                                  Bokföringslagen                                Redovisningsregler

 

Personal-/löneadministration        Ekonomiprogram                    Praktiska moment

Administration                                    Visma Eekonomi                        Fyra veckors praktik

Preliminärskatt                                    Officepaketet                              Studiebesök

Sociala avgifter                                   Affärssystem                               Gästföreläsningar

Kostnadsersättningar                        Visma Administration 2 000       Retorik

Semesterlön, sjuklön och ledighet  Visma Lön 600                            Affärsmannaskap

Arbetsrätt                                            Redovinsingslagar                       Ekonomiuppsats

Kostnader

Du som får dina studier beviljade av kommunen är berättigad till en kostnadsfri utbildning och studiemedel från CSN. Du ansöker själv om studiemedel hos CSN och du kan söka för 100, 75 eller 50 procents studietakt. Kurslitteraturen bekostas av kursdeltagaren samt står för eventuella omkostnader som kan uppkomma för resor vid studiebesök, resor till praktikplatsen etc.

Litteratur                                   Utbildningsort                        Utbildningsansvarig

Titel: E2000 Combi Fek 1-2    Sotenäs Symbioscentrum      Daniel Nordström

Förlag: Liber                              Hagabergsindustrigata 1       E-post: daniel.nordstrom@sotenas.se

ISBN: 978-91-47-10604-2       456 31 Kungshamn              Telefon: 0523-66 46 97

Författare: Andersson m.fl.       www.symbioscentrum.se      Hemsida: www.ekonomilarare.se